Ikast-Brande Spildevand

Du er her

Takster

Takster vedr. afledning af spildevand og tilslutning til spildevands-
anlægget for 2017

Vandafledningsbidrag Takst for 2016 ekskl. moms Takst for 2017 ekskl. moms  Takst for 2017 inkl. moms
Abonnement pr. stik 574,00 592,00  740,00
Bidrag pr. m3 vandforbrug (kr./m3) – Trin 1 27,50 28,33 35,41
Bidrag pr. m3 vandforbrug (Kr./m3) – Trin 2 24,20 22,66 28,33
Bidrag pr. m3 vandforbrug (Kr./m3) – Trin 3 17,60 11,33 14,16

Taksten for 2017 er vedtaget på bestyrelsesmøde d. 1. december 2016 og godkendt i Byrådet d. 19. december 2016.
 

Tømningsordning for bundfældningstanke Takst for 2016 ekskl. moms Takst for 2017 ekskl. moms  Takst for 2017 inkl. moms
Tømning af bundfældningstank  500,00 425,00  531,25
Forgæves kørsel 260,00 260,00  325,00
Tungt dæksel 155,00 155,00 193,75

Taksten for 2017 er vedtaget på bestyrelsesmøde d. 1. december 2016 og godkendt i Byrådet d. 19. december 2016.
 

Kloaktilslutningbidrag pr. boligenhed eller pr. påbegyndt 800 m2 grundareal i erhvervsområder Takst for 2016 ekskl. moms Takst for 2017 ekskl. moms  Takst for 2017 inkl. moms
For afledning med tilslutningsmulighed for både spildevand og tag- og overfladevand 47.591,90 49.115,30  61.394,13
For afledning uden tilslutningsmulighed for tag- og overfladevand. 28.555,14 29.469,18 36.836,48

Taksterne er reguleret efter prisindeks for 2. kvartal 2016. 

Se vores takstblad for 2017 her.

 

Særbidrag

Pr. 1. januar 2015 er der trådt nye regler i kraft om særbidrag på særligt forurenet spildevand. De endelige takster kan først beregnes efter regnskabsårets udløb.

Særbidrag udløses fra og med 2016 ved overskridelse af nedenstående stofkoncentrationer:

COD 1600 mg/l
N 100 mg/l
P 15 mg/l
Olie og fedt ikke fastsat

Som taksteksempel kan oplyses, at takster beregnet på grund af regnskabet for 2016 ser således ud:

COD 2,26 kr./kg
N 5,13 kr./kg
P 77,12 kr./kg
Olie og fedt ikke beregnet

De endelige takster for 2017 kan først beregnes efter regnskabsårenes udløb i januar 2018.

 

Tak for din mail! Vi bestræber os på at svare dig så hurtigt som muligt. Du er også meget velkommen til at ringe til os på 9660 3500. Der er blevet sendt en kopi af din besked til din mail.
Med venlig hilsen
Ikast-Brande Spildevand
Fejl Der opstod en fejl da vi prøvede at sende din besked. Prøv venligst igen
Med venlig hilsen
Ikast-Brande Spildevand