Ikast-Brande Spildevand

Du er her

Takster

Takster vedr. afledning af spildevand og tilslutning til spildevands-
anlægget for 2018

Vandafledningsbidrag Takst for 2017 ekskl. moms Takst for 2018 ekskl. moms  Takst for 2018 inkl. moms
Abonnement pr. stik 592,00 600,72  750,90
Bidrag pr. m3 vandforbrug (kr./m3) – Trin 1 28,33 30,00 37,50
Bidrag pr. m3 vandforbrug (Kr./m3) – Trin 2 22,66 24,00 30,00
Bidrag pr. m3 vandforbrug (Kr./m3) – Trin 3 11,33 12,00 15,00

Taksten for 2018 er vedtaget på bestyrelsesmøde d. 25. oktober 2017 og godkendt i Byrådet d. 18. december 2017.

Vandafledningsbidrag opkræves á conto af Energi Ikast i 2 rater i henholdsvis februar og august måned. Acontoraterne beregnes på grundlag af foregående års forbrug. Der betales et abonnement samt et vandafledningsbidrag pr. m3 vand.

 

Tømningsordning for bundfældningstanke Takst for 2017 ekskl. moms Takst for 2018 ekskl. moms  Takst for 2018 inkl. moms
Tømning af bundfældningstank  425,00 425,00  531,25
Forgæves kørsel 260,00 260,00  325,00
Tungt dæksel 155,00 155,00 193,75

Taksten for 2018 er vedtaget på bestyrelsesmøde d. 25. oktober 2017 og godkendt i Byrådet d. 18. december 2017.
 

Kloaktilslutningbidrag pr. boligenhed eller pr. påbegyndt 800 m2 grundareal i erhvervsområder Takst for 2017 ekskl. moms Takst for 2018 ekskl. moms  Takst for 2018 inkl. moms
For afledning med tilslutningsmulighed for både spildevand og tag- og overfladevand 49.115,30 49.781,22  62.226,53
For afledning uden tilslutningsmulighed for tag- og overfladevand. 29.469,18 29.868,73 37.335,92

Taksterne er reguleret efter jordarbejderindeks jf. betalingsloven for 2. kvartal 2017. 

Se vores takstblad for 2018 her.

 

Særbidrag

Pr. 1. januar 2015 er der trådt nye regler i kraft om særbidrag på særligt forurenet spildevand. De endelige takster kan først beregnes efter regnskabsårets udløb.

Særbidrag udløses fra og med 2016 ved overskridelse af nedenstående stofkoncentrationer:

COD 1600 mg/l
N 100 mg/l
P 15 mg/l
Olie og fedt ikke fastsat

Som taksteksempel kan oplyses, at takster beregnet på grund af regnskabet for 2016 ser således ud:

COD 2,26 kr./kg
N 5,13 kr./kg
P 77,12 kr./kg
Olie og fedt ikke beregnet

De endelige takster for 2017 kan først beregnes efter regnskabsårenes udløb i januar 2018.

 

Tak for din mail! Vi bestræber os på at svare dig så hurtigt som muligt. Du er også meget velkommen til at ringe til os på 9660 3500. Der er blevet sendt en kopi af din besked til din mail.
Med venlig hilsen
Ikast-Brande Spildevand
Fejl Der opstod en fejl da vi prøvede at sende din besked. Prøv venligst igen
Med venlig hilsen
Ikast-Brande Spildevand