Ikast-Brande Spildevand

Du er her

Se kloaksystemet

Ledninger i GIS-systemet repræsenterer registrerede ledninger i Ikast-Brande Spildevands database. Se kloaksystemet her.

Graveaktører (entreprenører m.fl.) skal forespørge i LER, før man på-
begynder et gravearbejde. Se mere på LER.dk

Koter er angivet i m efter DVR90
Dækselkoter er vejledende og må ikke anvendes til projektering.

Nøjagtigheden af ledningernes placering kan ikke oplyses med +/- tolerance. Ved henvendelse kan bestemmelsesmetoden oplyses - Landmåling, projekttegning eller skønnet.

Tegningerne er ikke målfaste. Såfremt der ikke er angivet informationer og målsætning direkte på ledninger eller brønde, kan disse oplyses ved henvendelse.

Bemærk, at bygningsomrids er tagudhæng og ikke ydervægge, da de er optegnet ud fra luftfoto.

Såfremt spildevandsselskabets ledninger fritlægges eller beskadiges, skal Spildevandsselskabet kontaktes og retablering omkring og over led-
ningerne udføres efter Spildevandsselskabets nærmere anvisninger.

I vores GIS-system har vi, udover kloakledninger, også registreret vej-
afvanding for Ikast-Brande Kommune, der står for etablering og drift af vejafvandingssystemet. Endvidere har vi registreret enkelte privat ledninger.

 

Tak for din mail! Vi bestræber os på at svare dig så hurtigt som muligt. Du er også meget velkommen til at ringe til os på 9660 3500. Der er blevet sendt en kopi af din besked til din mail.
Med venlig hilsen
Ikast-Brande Spildevand
Fejl Der opstod en fejl da vi prøvede at sende din besked. Prøv venligst igen
Med venlig hilsen
Ikast-Brande Spildevand