Du er her

Opkrævning af tilslutnings-bidrag

Ved tilslutning af en ejendom, der ikke tidligere har været tilsluttet Ikast-Brande Spildevand A/S, opkræver Ikast-Brande Spildevand A/S et standardtilslutningsbidrag.

For en ejendom, som bliver kontraktligt tilknyttet selskabet, jf. lovens §7a, opkræver Ikast-Brande Spildevand A/S ligeledes et standardtilslutnings-
bidrag.

Tilslutningsbidraget betales af grundejeren. Se takster her.