Ikast-Brande Spildevand

Du er her

Refusion ved vandspild

I det omfang vandforsyningsvirksomheden, i tilfælde af brud på en vand-
forsyningsledning, der tilfører en ejendom vand, træffer afgørelse om at reducere en ejendoms vandforbrug, skal det reducerede bidrag lægges til
grund ved beregning af vandafledningsbidraget, når der foreligger doku-
mentation for, at vandet ikke er tilledt spildevandsanlægget.

Der kan således refunderes vandafledningsbidrag på visse betingelser:

  • Der ydes kun refusion af vand for ejendomme til boligformål.
  • Der skal være tale om brud på en skjult vandinstallation.
  • Vandaflæsning skal være foretaget og indberettet mindst 3 år tilbage.
  • Der skal være foretaget foranstaltninger for at stoppe ledningsbruddet.
  • Ledningsbruddet må ikke kunne tilregnes forbrugeren for forsætligt eller groft uagtsomt. 
  • Der ydes kun refusion for vandafledningsbidraget, hvis vandet ikke er ledt til kloakken
  • Der ydes kun refusion af samme årsag én gang og kun for ét år. Beregningen sker fra det tidspunkt bruddet er konstateret og 1 år bagud. 
  • Hvis vandafledningsafgiften er betalt af lejere skal en eventuel refusion viderebetales til lejere
  • Der skal fremsendes dokumentation fra vandforsyningen over de 3 foregående års vandforbrug.
  • Der skal som minimum betales vandafledningsbidrag af et års forbrug svarende til gennemsnittet af de 3 foregående års forbrug. Hertil lægges en selvrisiko på 25 m3

Download blanket (pdf): Ansøgning om refusion efter brud på en skjult vandinstallation. Blanketten sendes til Ikast-Brande Spildevand A/S, Europavej 2, 7430 Ikast eller info@ibspild.dk.

Vi træffer vores afgørelse på baggrund af Betalingsvedtægt for spilde-
vandsanlæg for Ikast-Brande Spildevand as.

 

 
Tak for din mail! Vi bestræber os på at svare dig så hurtigt som muligt. Du er også meget velkommen til at ringe til os på 9660 3500. Der er blevet sendt en kopi af din besked til din mail.
Med venlig hilsen
Ikast-Brande Spildevand
Fejl Der opstod en fejl da vi prøvede at sende din besked. Prøv venligst igen
Med venlig hilsen
Ikast-Brande Spildevand