Nyt parkområde og miljørigtig kloakseparering i hele Isenvad

Vi er allerede godt i gang med at forny kloaksystemet under Hanningvej i Isenvad. Renovationerne i den ende af byen er en del af et større projekt, hvor kloakkerne skal splittes op i regnvand og spildevand. I den forbindelse etablerer Ikast-Brande Spildevand et regnvandsbassin som en del af et nyt rekreativt område bagved det gamle mejeri ved hovedgaden i Isenvad.

Læs mere