Det reneste punkt i Storå er ved renseanlægget i Ikast

Der er ingen som er interesseret i at have spildevand i kælderen eller oversvømmede haver. Desværre har en stigning i regnmængder de seneste årtier medført store udfordringer for vores kloaksystemer. Ikast-Brande Spildevand har fulgt udviklingen og arbejder hele tiden på at udbedre kloakkerne og sørge for at bassinernes kapacitet svarer til behovet.

Læs mere