Fagfolk

På siderne her finder du relevant information til jer, der arbejder inden for branchen. Vi har forsøgt at samle den viden som fagfolk har brug for i samarbejdet med Ikast-Brande Spildevand. Hvis du har spørgsmål eller eventuelle tilføjelser til, hvilken information du synes hører hjemme i denne sektion, er du altid velkommen til at kontakte os. 

Tilslutning til offentlig kloak

I forbindelse med tilslutning til det offentlige kloaksystem skal du kontakte Ikast-Brande Spildevand for anvisning af tilslutningspunkt. Ved byggemodninger vil vi gerne have tilsendt skitseprojektet til brug for vurdering af tilslutningspunkt til den offentlige kloak.

Ved væsentlige ændringer af tilslutninger til det offentlige kloaksystem, skal du ligeledes kontakte Ikast-Brande Spildevand.