Du er her

Om kloaksystemet

Om kloaksystemet

Kloaksystemet sørger for, at spildevand fra husstande og virksomheder bliver ført til et renseanlæg, hvor vandet bliver renset, før det ledes ud i åer og vandløb.

Kloaksystemet består af:

  • Stikledninger fra kundens afløbsinstallation til kloakledninger i gader og veje
  • Hovedledninger i gader og veje til pumpestationer
  • Brønde
  • Pumpestationer
  • Trykledninger fra pumpestation til renseanlæg
  • Renseanlæg

Eksempel på kort over ledningsnettet Ikast-Brande Spildevand
Eksempel på kort over ledningsnettet. Blå: Regnvand Rød: Spildevand

Ledningsnettet

Ledningsnettet er et system af rør, der løber under vores veje og frem til vores huse og virksomheder. Helt grundlæggende kan man sige, at ledningsnettet transporterer:

  • Spildevand fra den enkelte kunde til renseanlægget.
  • Regnvand fra den enkelte kunde og fra vejenes rendestensbrønde til regnvandsbassiner, hvorfra vandet ledes ud i åer og vandløb.

Ikast-Brande Spildevand har 86 bassiner og over 10.000 brønde og næsten 1.000 km rør, der løber under jorden i hele Ikast-Brande kommune. Nedenfor kan du se en oversigt over fordelingen af rør (i fagsprog taler man om ledninger og ikke rør, da findes mange forskellige typer).

Ledningslængder:

- Stikledninger 200 km

- Hovedledninger Spildevand 275 km

- Hovedledninger fællesvand 214 km

- Hovedledninger regnvand 162 km

- Trykledninger 93 km