Tømningsordning

Den obligatorisk tømningsordning omfatter ejendomme udenfor de kloakerede områder, der afleder spildevandet til bundfældningstanke (septiktanke eller trixtanke). Hvis du har tørkloset eller samletank er du undtaget fra ordningen.

Se priser her.

Ikast-Brande Kommune er myndighed på ordningen, men Ikast-Brande Spildevand varetager den daglige drift. Ordningen er politisk vedtaget, og kan som udgangspunkt ikke fravælges. Læs mere i Ikast-Brande Kommunes tømningsregulativ.

FKS Slamson A/S udfører tømningen for Ikast-Brande Spildevand.  Her kan du se oplysninger om din tank: "tankstatus" , eller du kan få det oplyst af FKS Slamson A/S på tlf. 6342 1027 (kl. 8.00 - 12.00). 

Tilmeld varsling via e-mail eller sms
Det er muligt, at tilmelde sig varsling af tømning via e-mail eller sms. Find login-oplysninger på tømningsattesten og tilmeld din tank eller kontakt Ikast-Brande Spildevand / FKS Slamson, så hjælper vi gerne.

Sådan bliver tanken tømt
Når entreprenøren har fundet din bundfældningstank, tømmer han den helt for slam og spildevand. Derefter fylder han tanken halvt med vand, som indeholder mikroorganismer, der er klar til at forarbejde nyt spildevand. Entreprenøren lægger altid en tømningsattest i din postkasse, når han har været hos dig for at tømme tanken. På denne tømningsattest kan du se, om der er fejl eller mangler ved tanken.

Du har ansvaret for tanken
Du har ansvaret for, at bundfældningstanken er i orden, og at den fungerer efter hensigten. Hvis du har brug for at få din tank tømt mere end én gang om året, skal du selv bestille den ekstra tømning hos en privat entreprenør. Hvis din bundfældningstank bliver tømt regelmæssigt, er der mindre risiko for, at indholdet i tanken løber urenset ud og forurener grundvandet og dermed også drikkevandet.

Undgå problemer med din tank
Lad være med at skylle bleer, bind, klude og lignende ud i toilettet. Det kan give problemer med tømning af din tank og skal fjernes inden vi tømmer den. Uvedkommende emner i tanken skal fjernes for egen regning, evt. ved bestilling af lokal slamsuger. 
Kemikalier, olie og medicin må heller ikke hældes i vask eller toilet.
 
Dækslet/adgangsforhold
Der skal være plads omkring dækslet til bundfældningstanken, så entreprenøren kan vippe dækslet af og lægge det ved siden af tankens åbning. Dækslet må højst veje 30 kg. Tunge dæksler over 30 kg. løftes af entreprenøren mod et gebyr. Det er også dit ansvar, at slamsugeren har let adgang til bundfældningstanken, og at dækslet er synligt.
Afstanden fra adgangsvej og hen til din tank må højst være 30 meter. Læs mere i Ikast-Brande Kommunes tømningsregulativ.