Du er her

Kunder

Fakta og gode råd
Ikast-Brande Spildevand A/S har udarbejdet en række fakta og gode råd om afløbssystemer. 

I pjecerne:

kan du finde svar på mange af de spørgsmål, der kan opstå, hvis du oplever problemer med din kloak. Du er naturligvis altid velkommen til at kontakte os på mail eller pr. telefon.

Husholdningsspildevand
Kloaksystemet er kun designet til at tage almindeligt husholdningsspildevand. Derfor er det vigtigt, ikke at skylle uønskede genstande ud i toilet og øvrige afløb, der kan medvirke til at stoppe kloakkerne til. Bleer, bind, vatpinde m.v. skal bortskaffes som affald og hører ikke hjemme i kloakken.

Regnvandssystemet
I Ikast-Brande Spildevand A/S står vi over for store udfordringer med hensyn til håndtering af regnvand. Vi har kloaksystemer, hvor både regnvand og spildevand løber i samme ledning, hvilket kan give kapacitetsmæssige problemer ved skybrud eller kraftig regn. Dette forsøger vi at løse ved at etablere regnvandsbassiner der kan forsinke regnvandet gennem systemet.

Ved fremtidige kloaksaneringer tager vi højde for det, og separerer regnvand og spildevand i hver sit system. En af de løsninger der arbejdes med er at borgerne nedsiver regnvandet på egen grund, dette er ikke et krav til eksisterende boliger, men det vil blive stillet som krav til nye udstykninger, hvor det er muligt.