Du er her

Vagttelefon

 • Renseanlæg/pumpestationer/hovedkloak
  Telefon udenfor normal åbningstid: 29 60 70 60.
   
 • I tilfælde af oversvømmede vejarealer samt tilstoppede vejriste på offentlig vej, kontakt venligst drifts- og anlæg hos Ikast-Brande Kommune på tlf. 99 60 40 00 
  eller indberet via Ikast-Brande Kommunes Selvbetjening 
  (Vælg "Trafik og veje" og derefter "Anmeld huller i vejen" ).
  Udenfor normal kontortid kontakt venligst Ikast-Brande Kommunes servicevagt på telefon 97 18 08 09.
   
 • Ved forurening ring 112.