Forbrugernes mange stemmer gjorde en forskel - og gør det stadig

Vi har oplevet rekordmange stemmer til dette års forbrugervalg og det skal alle vores forbrugere have tusind tak for. For fire år siden slog valgdeltagelsen også rekord og med en yderligere stemmeforøgelse i år på næsten 120% har I været med til at vælge Jesper Balle og Frank Heidemann Sørensen ind i den nye bestyrelse. Bestyrelsen tiltræder i starten af det nye år og de nye kandidater har en 4-årig periode til at yde indflydelse på forbrugernes vegne. Udover de to repræsentanter i bestyrelsen er Marianne K. Møller stemt ind som suppleant.

Tillykke til alle
Der skal lyde et STORT tillykke fra alle i Ikast-Brande Spildevand til alle tre kandidater og endnu engang tak både til kandidater for at stille op og have lyst til at involvere sig og til alle vores mange forbrugere.

Der er mulighed for at gøre indsigelse i forhold til valgresultatet i op til 8 dage efter offentliggørelsen af valgresultatet d. 3. november. Af valgregulativets pkt. 12 fremgår nedenstående.

12. Klage over valget
12.1     Klage over valget skal skriftligt være modtaget hos Selskabet senest 8 dage efter resultatets annoncering, jf. pkt. 11.4.
12.2     Bestyrelsen/Valgudvalget træffer endelig afgørelse om klagen.

Resultatet forbrugervalg 2021 med billeder af de valgte repræsentanter samt suppleant