Fornyelse af kloaksystemet i Ved Grønningen og Ved Diget, Ikast

Ikast-Brande Spildevand A/S (IBS) skal forny kloaksystemet i pågældende område, og anlægsarbejdet vil pågå fra november 2016 og frem til sommer 2017.
 
Der vil løbende blive givet informationer omkring projektet her.