Fra vask til vandløb

Dit spildevand skal renses, før det ledes ud i naturen. Den opgave klarer Ikast-Brande Spildevands tre renseanlæg – og du kan hjælpe til.

Preben står ved køkkenvasken og renser gulerødderne til aftenens gryderet. Vandet løber ud i vasken og er nu forvandlet til spildevand. Hver gang du tager et bad, skyller ud i toilettet eller bruger vand i køkkenet, bliver vand til spildevand. Det virker simpelt, men faktisk sætter du gang i en kompliceret proces.

Vejen til rent vand
Spildevandet transporteres fra dit afløb til et af de tre renseanlæg i Ikast, Brande og Nørre Snede. Hvis du bor uden for byerne hjælpes vandet på vej af en eller flere af vores 90 pumpestationer. Ved renseanlæggene løfter pumper vandet ind i rensesystemet. Her løbet det først igennem nogle riste, der fjerner bind, kondomer og andet synligt affald. Derefter bliver sand, fedt og olie skilt fra i et sandfang.

Til sidst kommer spildevandet igennem en biologisk rensning. Her bliver skadelige stoffer som kvælstof og fosfor udskilt. Processen kræver, at slam og spildevand blandes godt sammen og efterfølgende bliver de to adskilt i klareringstanke. Det klare vand filtreres en sidste gang og bliver iltet godt igennem, inden det lukkes ud i de lokale åer og vandløb. Den ekstra iltning er godt for både dyre- og plantelivet i vandløbene.

Læs mere om vandets vej og meget andet i vores online brochure.

Toilettet er ikke en skraldepand
De tre renseanlæg renser tilsammen næsten 6 millioner kubikmeter vand om året. Det er en vigtig opgave, siger driftsleder Peter Møller Andersen: ”Hvis vi bare ledte det beskidte vand ud, ville det gå ud over vores omgivelser og naturen. Ved at rense vandet sikrer vi en cyklus, hvor det lokale vandmiljø kan omsætte de resterende bakterier.”

Driftsleder ved Ikast-Brande Spildevand Peter Møller Andersen
Foto: Driftsleder ved Ikast-Brande Spildevand Peter Møller Andersen

Du kan hjælpe processen på vej ved at tænke over, hvad du putter i toilet og afløb. Vatpinde, bind, bleer, hår, cigaretskodder, skumvaskeklude er blot nogle få eksempler på skrald, der kan vikle sig ind i pumperne og forårsage driftsstop. Skrald skal i skraldespanden. Maling, terpentin og andre miljøskadelige stoffer skal afleveres i en beholder på genbrugsstationen, da de er svære at nedbryde på renseanlægget. Fedt, kaffegrums og madrester kan stivne og tilstoppe kloakken, så sørg for at det kommer i skraldespanden eller komposten. Det er en dyr fornøjelse at rense og reparere spildevandssystemet, og regningen ender i sidste ende hos dig og de andre forbrugere. Så tænk dig om en ekstra gang – det gavner både miljøet og pengepungen.

Velkommen på renseanlægget
Har du lyst til at opleve dit spildevands vej igennem renseanlægget? Ikast-Brande Spildevand byder skoleklasser, foreninger og andre grupper indenfor til en rundvisning på renseanlæggene. Kontakt os på mail eller telefon 96603500, hvis du er interesseret.