Hvad gør jeg, hvis kælderen pludselig står under vand?

Det første du skal gøre, hvis du har fået vand i kælderen, er at kontakte dit forsikringsselskab. De kan oplyse, om de muligheder du har for at få rengjort og udtørret din kælder. De kan også hjælpe dig med oplysninger om, hvorvidt du kan få erstattet de ting, som har taget skade.

Det er en rigtigt god idé at tage billeder mens vandet er i kælderen, så du kan dokumentere, hvor højt vandet har stået og hvor meget skade vandet har gjort.

Pas på du ikke kommer i direkte kontakt med vandet, da vandet kan være blandet med kloakvand, som i værste fald kan gøre dig syg. Sørg derfor for at tage alle nødvendige forholdsregler.

Gummistøvler i vand

Hvorfor er der vand i min kælder?

Den typiske årsag til vand i kælderen er store vandmængder fra naturen. Skybrud eller store regnskyl kan medføre at kloaksystemet bliver overbelastet og løber over og i nogle tilfælde ender i beboede huse. Men vand i kælderen kan også skyldes grundvand, der siver ind i huset, det kan skyldes et utæt vandrør, et brud ved en nedløbsbrønd eller noget helt fjerde. Vi anbefaler derfor altid at man kontakter autoriseret kloakmester, hvis vand i kælderen ikke umiddelbart kan forklares med overbelastning af kloaksystemet. 

Læs mere om, hvad du skal gøre, hvis du har vand i kælderen her og få andre gode råd om kloak, rør og regnvand i brochurerne her på siden