Kloakarbejde omkring Ikast Renseanlæg

Ikast-Brande Spildevand A/S udfører kloakarbejder omkring Ikast Renseanlæg og i sti-delen af Hagelskærvej imellem ISI og Agility-banen.
 
Baggrunden for projektet er, at vi skal have udvidet kapaciteten på renseanlægget, så vi kan håndtere mere fællesvand under regn, fremfor at det går i overløb til Storå. Projektet vil give en ekstra sparre-kapacitet på optil 9000 m3, som på års-basis vil sparre Storå for ca. 100.000 m3 spildevandsopblandet regnvand. Herudover vil volumenet give mulighed for en mere stabil og jævn drift af Ikast-Renseanlæg, hvilket medfører en billigere og bedre drift.
 
Arbejdet udføres af Ikast-Brande Spildevand A/S’s egen entreprenørafdeling.
 
Læs mere her.