Kloakarbejder i Skolegade, Ikast

Ikast-Brande Spildevand A/S (IBS) skal forny kloaksystemet i Skolegade.

Baggrunden for projektet er kloaksystemet er nedslidt og skal fornyes. Kloakken forberedes samtidig til separering af spilde- og regnvand – Dette vil give en øget kapacitets i kloaksystemet og deraf mindsket risiko for oversvømmelser under skybrud. I denne omgang er det kun vejvandet, der separeres fra, mens boliger fortsat vil kunne aflede regn- og spildevand i det eksisterende stik.

Læs mere her