Orientering om kloakarbejder i Pårup

Ikast-Brande Spildevand A/S skal forny kloaksystemet i Pårup By og anlægsarbejdet vil pågå fra august i år og frem til slutningen af 2015.

Baggrunden for projektet er, at kloaksystemet i Pårup er nedslidt og giver anledning til megen indsivning af grundvand og øgede driftsudgifter i fbm nedbrud og sammenbrud af kloakken. Ved fornyelsen sikrer vi en bedre driftsøkonomi, forbedrer de miljømæssige forhold og får klimasikret systemet og sikrer dermed beboerne i Pårup et generelt forbedret serviceniveau.

Kloaksystemet fornyes som et to-strengsystem i det nuværende kloak-tracé, så det er forberedt til en eventuel fremtidig separering af regn- og spildevand. I denne omgang er det kun vejvandet, der separeres fra, mens boliger fortsat vil skulle aflede regn- og spildevand i det eksisterende stik. Der sættes dog en ny skelbrønd ved eksisterende skelbrønd/kloakstik ved hver ejendom til regnvand, som man er meget velkommen til, at koble sit regnvand på, ved en eventuel fornyelse af sit interne kloak. Vores entreprenør kontakter dig, umiddelbart inden vi graver udfor dig, omkring den endelige placering af skelbrønde. Vi anbefaler at forny sit kloaksystem som et separatsystem af hensyn til et eventuelt fremtidigt separerings-påbud og for at sikre sig mod kælderoversvømmelser/oversvømmelser med spildevand.

Arbejdet udføres af Ikast-Brande Spildevand A/S’s egen entreprenørafdeling.

Se mere om projektet her.