Undersøgelse af fejlkoblinger

Ikast-Brande Spilde­vand har registreret, at der findes spildevand/toiletpapir i regnvandssystemet i Klovborg. 

Klovborg er separatkloakeret og enkelte ejen­domme er spildevandskloakeret. Det betyder at alt tag-/overfladevand og spildevand, skal adskilles på egen grund og ledes til henholdsvis spilde­vands- og regnvandsledninger eller nedsives på egen grund.

I den forbindelse har Ikast-Brande Spildevand brug for at undersøge kloaksystemet på samtlige ejendomme.

Lignende undersøgelser udført i kommunen har vist en fejlprocent på ca. 8% af ejendommene.

Der adviseres via sms og husstandsomdeles informationsbreve til berørte ejendomme i uge 44-45.