Ledningsnettet

Ledningsnettet er et system af rør, der løber under vores veje og frem til vores huse og virksomheder. Helt grundlæggende kan man sige, at ledningsnettet transporterer:

  • Spildevand fra den enkelte kunde til renseanlægget.
  • Regnvand fra den enkelte kunde og fra vejenes rendestensbrønde til regnvandsbassiner, hvorfra vandet ledes ud i åer og vandløb.

Ikast-Brande Spildevand har 86 bassiner og over 10.000 brønde og næsten 1.000 km rør, der løber under jorden i hele Ikast-Brande kommune. Nedenfor kan du se en oversigt over fordelingen af rør (i fagsprog taler man om ledninger og ikke rør, da der findes mange forskellige typer).

Ledningslængder:

- Stikledninger 200 km

- Hovedledninger spildevand 275 km

- Hovedledninger fællesvand 214 km

- Hovedledninger regnvand 162 km

- Trykledninger 93 km

eksempel_paa_kort_over_ledningsnettet_-_ikast-brande_spildevand

Eksempel på kort over ledningsnettet. Blå: Regnvand Rød: Spildevand