Du er her

Pumpestationer

På grund af et kuperet terræn er det nødvendigt at pumpe spildevandet frem til vore renseanlæg. Kloakoplandet består af ca 90 pumpestationer beliggende primært i byområderne.

En pumpestation består typisk af 2 pumper med tilhørende styretavle og overvågning. Pumperne er enten dykkede eller tørt opstillet. Pumperne er dimensioneret således at det i de fleste situationer er tilstrækkeligt med en pumpe i drift ad gangen, hvis niveauet i pumpesumpen stiger starter pumpe nummer to, det kunne jo ske at en pumpe bliver tilstoppet. Hvis niveauet stiger yderligere sendes en højvandsalarm til vagtpersonellet på det respektive renseanlæg. Udenfor normal arbejdstid sendes alarmer til vagten som en SMS besked, og bliver håndteret afhængig af om det er en straks alarm eller om den kan vente til normal arbejdstid.

Ikast-Brande Spildevand A/S servicerer selv pumper,bassiner, brønde og kloakledninger.

  Pumpestation

  Tryktransducer til niveaumåling

  Styretavle

  Pumperengøring