Målsætning og visioner

Ikast-Brande Spildevand lægger sig tæt op af Ikast-Brande Kommunes Vision, som bl.a. skriver, at forsyningsområdet skal sikre kvalitet og forsyningssikkerhed.

Vision
Vi vil sikre afledning og rensning af spildevand på et højt nationalt niveau, hvor vi tilstræber en høj forsyningssikkerhed, der sikrer bedst mulig værdi for kunder, miljø og klima. Samtidig skal det være en attraktiv og social ansvarlig arbejdsplads, der følger den teknologiske udvikling og bevarer værdierne for eftertiden.
 
Mission
Vi leverer afledning af spildevand fra hele forsyningsområdet med høj forsyningssikkerhed og vi renser spildevandet efter gældende miljøkrav til gavn for vandløb og fjorde. Det gør vi ved at sørge for, at vi har en spændende og mangfoldig arbejdsplads med et kontinuerligt fokus på en langsigtet og sund økonomi.
 
Kommunikation

Både intern og ekstern kommunikation bygger på værdierne:

  • Service
  • Dialog
  • Gennemsigtighed

Målsætningen er bl.a. at:

  • Øge omverdenens kendskab og forståelse for selskabets arbejde
  • Styrke relationen mellem selskabet og borgerne.