Ikast-Brande Spildevand

Du er her

Privatlivspolitik for kunder hos Ikast-Brande Spildevand

Formålet med indsamling af personoplysninger om vores kunder

For at kunne afregne for spildevand er vi nødt til at behandle (indsamle, bruge, videresende, registrere, opbevare og slette) oplysninger om dig.

Vi indhenter oplysninger om vores kunders vandforbrug fra vandværkerne i Ikast-Brande kommune til brug for afregning. Hjemlen hertil kan findes i Lovbekendtgørelse 2010-06-07 nr. 633, om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber mv, § 7 b om målerdata.  

Har du spørgsmål vedr. hvilke personoplysninger som dit vandværk har på dig, hvordan de aflæser dit forbrug eller andet, bedes du henvende dig til dit vandværk.
 
Se oversigt over vandværkerne i Ikast-Brande Kommune her.
 
De oplysninger, som vi eksempelvis har registeret om vores kunder
  • Navn
  • Adresse
  • Forbrugsdata (dvs. vandmålerdata til brug for afregning (indhentes én gang årligt og ved fraflytning)
  • Billeder af hustanke (septiktanke, trixtanke og bundfældningstanke)
  • Billeder af adgangsvej til hustanke
  • Oplysninger om betalinger, restancer og ifm. inddrivelse af gæld, vil vi indhente CPR-nr, såfremt vi ikke kan få det oplyst hos kunden
  • Eventuelle mails og korrespondance med kunder 
  • Eventuelle oplysninger om flytning, død, betalingsstandsning og konkurs
  • Aktiviteter hos kunden af betydning for kundeforholdet
 
Da vi stræber efter princippet om dataminimering, er listen eksempler på de oplysninger, som vi har adgang til ift. vores kunder. Det skal fremhæves, at vi kun registrerer og arkiverer data, som er nødvendige for opfyldelse af forsyningspligten.
 
Overførsel af data til Energi Ikast
For afregning af spildevand, har vi indgået aftale med Energi Ikast om fakturering af vores kunder. De indhentede oplysninger om vandforbrug, videresendes derfor til Energi Ikast.
 
Energi Ikast har derfor registeret yderligere oplysninger, såsom betalingsmetode, evt. restancer, BS-oplysninger, konto nr. mv., hvorfor du udover Ikast-Brande Spildevand A/S også kan henvende dig til Energi Ikast på mail: info@energi-ikast.dk , hvis du fx har spørgsmål vedr. deres behandling af dine personoplysninger. 
 
Privatlivspolitik
Hos Ikast-Brande Spildevand A/S værner vi om vores kunders personoplysninger, hvorfor vi stræber efter et højt sikkerhedsniveau for vores IT-systemer. 
Derudover har vi indført adgangsbegrænsning, således at det kun er enkelte medarbejdere som for at udføre deres arbejdsfunktion har brug kundeoplysninger. 
 
For henvendelser vedr. persondata
Har du spørgsmål vedr. vores behandling af dine personoplysninger kan du rette henvendelse til Tammie Tram Ho på tth@ibspild.dk.
 
 
 
Tak for din mail! Vi bestræber os på at svare dig så hurtigt som muligt. Du er også meget velkommen til at ringe til os på 9660 3500. Der er blevet sendt en kopi af din besked til din mail.
Med venlig hilsen
Ikast-Brande Spildevand
Fejl Der opstod en fejl da vi prøvede at sende din besked. Prøv venligst igen
Med venlig hilsen
Ikast-Brande Spildevand