Privatlivspolitik for kunder hos Ikast-Brande Spildevand

Formålet med indsamling af personoplysninger om vores kunder
For at kunne afregne for spildevand er vi nødt til at behandle (indsamle, bruge, videresende, registrere, opbevare og slette) oplysninger om dig.

Vi indhenter oplysninger om vores kunders vandforbrug fra vandværkerne i Ikast-Brande kommune til brug for afregning. Hjemlen hertil kan findes i Lovbekendtgørelse 2010-06-07 nr. 633, om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber mv, § 7 b om målerdata. 

Har du spørgsmål vedr. hvilke personoplysninger som dit vandværk har på dig, hvordan de aflæser dit forbrug eller andet, bedes du henvende dig til dit vandværk.

Se oversigt over vandværkerne i Ikast-Brande Kommune her.
 
Eksempler på oplysninger, som vi har registeret om vores kunder
  • Navn
  • Adresse
  • Forbrugsdata (dvs. vandmålerdata til brug for afregning (indhentes én gang årligt og ved fraflytning)
  • Billeder af hustanke (septiktanke, trixtanke og bundfældningstanke)
  • Billeder af adgangsvej til hustanke
  • Oplysninger om betalinger, restancer og ifm. inddrivelse af gæld, vil vi indhente CPR-nr, såfremt vi ikke kan få det oplyst hos kunden
  • Eventuelle mails og korrespondance med kunder 
  • Eventuelle oplysninger om flytning, død, betalingsstandsning og konkurs
  • Aktiviteter hos kunden af betydning for kundeforholdet
Da vi stræber efter princippet om dataminimering, er listen eksempler på de oplysninger, som vi har adgang til ift. vores kunder. Det skal fremhæves, at vi kun registrerer og arkiverer data, som er nødvendige for opfyldelse af forsyningspligten.
 
Overførsel af data til Energi Ikast

For afregning af spildevand, har vi indgået aftale med Energi Ikast om fakturering af vores kunder. De indhentede oplysninger om vandforbrug, videresendes derfor til Energi Ikast.

Energi Ikast har derfor registeret yderligere oplysninger, såsom betalingsmetode, evt. restancer, BS-oplysninger, konto nr. mv. Du kan derfor, udover Ikast-Brande Spildevand, også henvende dig til Energi Ikast på mail: info@energi-ikast.dk vedrørende spørgsmål om behandling af dine personoplysninger.

Privatlivspolitik
Hos Ikast-Brande Spildevand værner vi om vores kunders personoplysninger, hvorfor vi stræber efter et højt sikkerhedsniveau for vores IT-systemer.

Derudover har vi indført adgangsbegrænsning. Således er det kun enkelte medarbejdere, som for at udføre deres arbejdsfunktion har brug kundeoplysninger, der har adgang til kundernes personoplysninger.

For henvendelser vedr. persondata
Har du spørgsmål vedr. vores behandling af dine personoplysninger kan du rette henvendelse til Johan Harkjær Kristensen på jhk@ibspild.dk.