Spuling af din kloak

Vi foretager ind i mellem spuling af kloakkerne i forbindelse med den løbende vedligeholdelse af kloaksystemet. Normalt forløber det uden problemer, men i enkelte tilfælde kan der forekomme lugtgener samt opstigning af vand i afløbsinstallationerne.

Forholdsregler i forbindelse med spuling af kloak

For at forebygge gener ved spulingen kan du gøre følgende:

  • Dækslet på en eventuel skelbrønd kan løftes delvist af. Husk at der skal afmærkes, så der ikke sker en ulykke.
  • Læg en gulvklud over toiletkummen og slå bræt og låg ned. Stil noget tungt ovenpå låget.
  • Afdæk afløb (gulvafløb, håndvask, badekar, køkkenvask mv.) med en fugtig klud og stil noget tungt ovenpå.

Efter spuling bør du trække ud i toilettet og åbne vandhaner, så vandlåse fyldes med vand, og lugtgenerne forsvinder igen.

Vi orienterer kunder, der er tilmeldt vores SMS-service, når vi spuler i deres område. Du kan tilmelde dig SMS-service her