Klager

Som forbruger kan du indbringe klager vedrørende tvister med kloakforsyningen for Konkurrence- og Forbrugerstyrrelsen til nedenstående adresse.
 
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby
 
Denne klageadgang er fastsat i forbrugerklagelovens kapital 5 om mediation. Dette koster 100 kr., som ikke tilbagebetales. Er der ikke fundet en mindelig løsning ved mediation, kan der klages til Forbrugerklagenævnet. Dette koster 400 kr. Dette beløb tilbagebetales, hvis klageren får medhold.
 
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen kan fastsætte beløbsmæssige over- og undergrænser m.v. for størrelsen på det omtvistede beløb, som betingelse for indbringelse af klager. Læs nærmere herom på www.forbrug.dk.