Du er her

Afregning

Vandafledningsbidrag opkræves af Energi Ikast i to a conto rater i henholdsvis februar og august måned. 
A contoraterne beregnes på grundlag af foregående års forbrug. 

Der betales et abonnement samt et vandafledningsbidrag pr. m3 vand.

Energi Ikast´s Kundeportal kan du se dit forbrug, kontoudtog og regninger.