Vandafledningsbidrag

Når du forbruger vand, udleder du spildevand. Det beløb som du betaler til Ikast-Brande Spildevand for at rense spildevandet kalder vi for vandafledningsbidraget. 
 
Det er dit vandforbrug, der afgør hvor meget du skal betale til os og derfor bruger vi vandforbruget til beregning af vandafledningsbidraget. Det vand, der bliver målt på din vandmåler, er dermed den mængde vand du skal betale vandafledningsbidrag for.
 
Bidraget opkræves á conto af Energi Ikast i 2 rater i henholdsvis februar og august måned. A conto-raterne beregnes på grundlag af foregående års forbrug. Der betales et abonnement samt et vandafledningsbidrag pr. m3 vand.
 
Se priserne her.