Trappemodel

Erhvervsvirksomheder med stort vandforbrug kan slippe billigere i vandafledningsbidrag i takt med et stigende forbrug - den såkaldte trappemodel.

Modellen angiver forbruget i m3 pr. år.

Tilmelding

For at opnå spildevandsbetaling efter ”trappemodellen” kræver det, at ejendomsejeren afgiver en erklæring om anvendelsen af ejendommen. Dette sker via elektronisk tilmelding på Energistyrelsens hjemmeside.

Tidsfrist

Ejendomme, der er tilmeldt pr. 15. september, vil indgå ved beregningen af vandafledningsbidraget året efter.

Hvis ejendomsejer har afgivet erklæring en gang tidligere, så skal ejendomsejer alene indmelde ændringer vedr. markedsmæssige aktiviteter, der drives fra ejendommen.